Bánh xe đẩy PU - lõi PP - XNPIA

400

140.000 VNĐ

 
 Tải trọng từ 101 - 400 kg

Bánh xe Công nghiệp PA - PE

400

145.000 VNĐ

 Taỉ trọng từ 250 - 400 kg

Bánh xe đẩy PA - CAM

400

155.000 VNĐ

 tải trọng từ 250 - 450 kg

Bánh xe đẩy TPR - Lõi PVC

400

185.000 VNĐ

 Tải trọng từ 250 - 400 kg

Bánh xe công nghiệp PU - Lõi Gang

400

210.000 VNĐ

 Tải trọng từ 250 - 400 kg

Bánh xe PU - Lõi thép càng xanh

1000

455.000 VNĐ

 Tải trọng từ 600 - 1000 kg

Bánh xe thép siêu tải

2000

390.000 VNĐ

 Tải trọng từ 500 - 2000 kg

Bánh xe tải nặng PA - Lõi đúc

3000

505.000 VNĐ

  Tải trọng từ 500 - 3000 kg
Trang 1